Velkommen til Helsepartner Nord-Norge

Vår visjon er «en bedre hverdag»

Helsepartner Nord-Norge AS har unike helsetjenester til mennesker i Nord-Norge

Våre tjenester skapes av 500 kunnskapsrike medarbeidere i landsdelen. Hver dag gir vi en bedre hverdag for mennesker vi møter, og for hverandre. Det kan være et smittende smil, en bedre arbeidshverdag eller rehabilitering av mennesker med store utfordringer.

Våre engasjerte medarbeidere er løsningsorienterte og fleksible, og setter alltid mennesket først. Vi har sterke kjerneverdier som underbygger vårt ønske om å skape en bedre hverdag:

Kompetanse

– både formell og erfaringsbasert

Anerkjennelse

– i alle sammenhenger

Respekt

– gjennom trygghet, synlighet og velvilje

Tillit

– gjennom samsvar mellom ord og handling

Våre tjenester

 • BPA Nord

  Vi har lang erfaring og kompetanse om brukerstyrt personlig assistanse i Nord-Norge. Gjennom våre lokale koordinatorer, blir hverdagen enklere for arbeidsleder. Vi har utviklet kurs og tett oppfølging for arbeidsledere og medarbeiderne. Vi er meget bevisste på at det er arbeidslederen som styrer sin egen hverdag, og at vår rolle er som tilrettelegger for en bedre hverdag.

  Finn ut mer
 • Helsepartner Omsorg AS

  Helsepartner Omsorg leier ut kvalifisert helsepersonell til kommuner for kortere eller lengre perioder. Våre erfarne og kompetente medarbeidere kan gå inn i turnus eller tre inn på kort varsel i noen timer eller dager. Vi tilbyr tilrettelegging og bemanning av enetiltak/heldøgnstiltak på oppdrag for kommuner.

  Finn ut mer
 • Helsepartner Rehabilitering AS

  Våre to rehabiliteringssentre i Alta og Skibotn har lang erfaring og spisskompetanse innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering. Vi har dag- og døgnrehabilitering, polikliniske tjenester og bedriftstiltak. Vår rehabilitering øker fysiske funksjoner, mestringsevne og deltakelse i livet. Vi bruker det nordnorske landskapet i all vår rehabilitering.

  1. I Skibotn har vi hjerte- og lungerehabilitering, opptrening og livsstilsbehandling ved sykelig overvekt.
  2. I Alta har vi rehabilitering ved hjerneslag, ortopedi, sanse, muskel og skjelett, overvekt og arbeidsrettet rehabilitering.

  Vi bruker vår kompetanse og erfaring til å tilby rehabilitering for kommunene i landsdelen, forsikringsselskap og bedrifter.

  Ledige stillinger publiseres på www.jobbnorge.no

  Finn ut mer
 • HEMIS

  HEMIS er Nord-Norges ledende godkjente totalleverandør av HMS-tjenester.

  Vi bidrar aktivt til verdiskapningen gjennom å skape god helse, godt miljø og god sikkerhet for våre kunder. Vi har de tjenestene som er viktige for bedriftene for å skape et helsefremmende arbeidsmiljø. Vi bistår bedriftene med å heve den totale HMS-kompetansen gjennom kartlegging, dokumentasjon og veiledning.

  Hemis tilbyr fleksible kundetilpassede avtaleformer, standard serviceavtaler eller prosjektbaserte avtaler. Vi har kontorer i Bodø, Fauske, Saltdal, Meløy, Sortland, Tromsø, Alta og Vadsø.

  Finn ut mer
 • Velferdsteknologi

  Helsepartner Nord-Norge, i samarbeid med Norsk Telemedisin/ Omsyn.no, tilbyr effektivt og kostnadsbesparende tilsyn av pasienter.

  Vår teknologi gir betydelig avlastning for personell samtidig med tilgang til medisinsk kompetanse som kontinuerlig vurderer pasientens tilstand. Pasient har tilsyn uten forstyrrelser, hvor endringer i vitale funksjoner oppdages umiddelbart. Tilsynet skjer i pasientens hjem eller i offentlig institusjon. Tilsynet gjennomføres med sensorikk utviklet av Norsk Telemedisin/Omsyn AS, og organisert med personell fra HPNN.

  Gå til omsyn.no