Om Helsepartner Nord-Norge

I 2017 besluttet Nord Kapitalforvaltning AS seg for å bygge opp Helsepartner Nord-Norge:
«Vi ønsket å bygge et sterkt, faglig robust nordnorsk privat helsekonsern, som et alternativ til enten små fragmenterte selskaper eller store kjeder styrt på distanse.»
Bjørn Hesthamar og Anders Høifødt

Historien

 1. 2018 Helsepartner Nord- Norge ble etablert, og to datterselskap ble kjøpt:
  • Opptreningssenteret i Finnmark (OiF) lokalisert i Alta, etablert i 1999. OiF er en del av spesialisthelsetjenesten, og har avtale om rehabilitering med Helse Nord innen hjerneslag, ortopedi, sanse, muskel og skjelett, overvekt og arbeidsretting.
  • Privat Omsorg Nord (PON) lokalisert i Tromsø, etablert i 2001. PON har levert et bredt spekter av tjenester innenfor hjemmehjelp, støttekontakt- og ledsagertjenester, sykepleietjenester, BPA, samt utleie av helsepersonell. 2019
 2. 2019 Skibotn Helse og Rehabilitering (SHR) ble oppkjøpt fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). Selskapet ligger i Skibotn og ble etablert i 1980. SHR har avtale med Helse Nord og spesialisthelsetjenester med rehabilitering innen hjerte- og lungesykdom, lungekreft og overvekt.
 3. 2020 Helsepartner Nord-Norge beslutter å fisjonere PON i to enheter:
  • BPA Nord lokalisert i Tromsø, Alta og Harstad og som bidrar til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne. Målet er et mest mulig aktivt og uavhengig liv.
  • Helsepartner Omsorg (HPO) lokalisert i Tromsø og er leverandør av kompetent og motivert helsepersonell, der rask tilgjengelighet vektlegges hele døgnet. HPO tilbyr korttidsplasser med rehabilitering av utskrivningsklare pasienter og enetiltak på oppdrag for kommuner.
 4. 2021
  • Hemis AS blir en del av Helsepartner Nord-Norge
  • Vesterålen HMS blir kjøpt opp og fusjoneres inn i Hemis
  • Helsepartner Nord-Norge kjøper en del av selskapet Omsyn.no. Selskapet skal formidle helsetjenester basert på teknologi som har som mål å gjenkjenne sykdom og forutsi forverring. Slik kan vi bidra til å forebygge sykdom.
 5. 2022 Helsepartner Nord-Norge har slått sammen våre rehabiliteringsselskap i Alta og Skibotn til Helsepartner Rehabilitering AS for å forsterke og samle ressursene til et sterkt og konkurransedyktig innovativt fagmiljø.

Ledelse