Om oss

Vår visjon – En bedre hverdag

En bedre hverdag – vi er det vi gjør

Helsepartner Nord-Norge AS har ulike tilbud til ulike brukere på ulike steder i hele Nord-Norge. En ting er likt overalt: våre engasjerte medarbeidere er løsningsorienterte og fleksible, og setter alltid brukeren først. Hver eneste dag på jobb handler om å skape en bedre hverdag for noen. Det kan innebære alt fra et smittende smil til rehabilitering av brukere med store utfordringer.

Dette er et grunnleggende mål for alt vi gjør, og derfor er vår visjon: en bedre hverdag

KART – vårt styringsverktøy

Hver dag tar vi valg. For hvordan vi er, hva vi gjør og hvordan vi møter hverandre og våre brukere. Helsepartner Nord-Norge har derfor sterke kjerneverdier som et tydelig fundament og styringsverktøy.

Disse kan leses som akronymet KART:

 • K – Kompetanse
 • A – Anerkjennelse
 • R – Respekt
 • T – Tillit

I Helsepartner Nord-Norge er våre medarbeidere vår viktigste ressurs. De har vært sterkt involvert i prosessen med å utvikle visjon og verdier, og vi er stolte av å løfte frem deres valg.

Verdibevissthet skaper motivasjon og innovasjon. Vi har derfor et aktivt forhold til vår visjon og våre verdier som grunnlag for beslutninger og i praktisk handling i hverdagen.

Sammen kan vi virkeliggjøre vår visjon og faktisk bidra til en bedre hverdag.

Eierskap

Nord Kapitalforvaltning AS eier Helsepartner Nord-Norge AS

Nord Kapitalforvaltning er det eneste forvaltningsmiljøet for s.k. aktive eierfond i Nord-Norge.

Vi arbeider for å trekke privat, institusjonell risikokapital  til landsdelen, og vi investerer primært i nordnorske selskaper. Gjennom aktivt eierskap, kompetanse og kapital er vårt mål å bidra til å videreutvikle disse selskapene som lønnsomme og attraktive virksomheter som lykkes i sine markeder, uansett om de opererer i et lokalt eller globalt marked.

Styret i Helsepartner Nord-Norge AS

 • Bjørn Hesthamar
  Styreleder
  Tromsø
 • Anders Høifødt
  Tromsø
 • Erling Espeland
  Alta
 • Mette Strømme
  Lier
 • Kurt-Are Kristoffersen
  Bodø
 • Nina Grønstrand
  Alta
 • Hege Lagestrand Berg
  Tromsø
 • Roger Karlsen
  Tromsø