Velkommen til Helsepartner Omsorg

Våre medarbeidere er erfarne, kompetente, egnete og motiverte til å påta seg oppdrag i ulike deler av helsetjenesten. De etterlever vår visjon om å skape en bedre hverdag for deg som bruker eller pasient, for våre oppdragsgivere og for kolleger. Våre verdier kompetanse, anerkjennelse, respekt og tillit er basisen for de tjenestene vi som selskap samlet leverer.

Helsepartner Omsorg formidler:

  1. Kvalifisert og skandinavisktalende helsepersonell i Nord-Norge for kortere eller lengre perioder. Våre ansatte kan gå inn i turnus eller steppe inn på kort varsel i noen timer eller dager. Vi har rammeavtale med kommuner for vikartjenester.
  2. Enetiltak for pasienter med behov for dag og heldøgns omsorgstjenester. Dette er tjenester som ofte utføres i hjemmet. Vi leverer både faglært og ufaglært personell til slike tjenester.
  3. I nært samarbeid med leverandører av velferdsteknologi, tilbyr vi flere digitale tjenester. Vi har en etablert tilsynstjeneste for pasienter hjemme eller på institusjon, som skaper sikkerhet for pasient og ansvarlig helseforetak.

Våre tjenester er basert på god planlegging og tilrettelegging og tett samhandling med bruker / pasient og kommunen.

Bestillinger eller ønske om mer informasjon gjøres til e-post: hpo.bestilling@hpnn.no.

Du kan også ringe oss på telefon +47 406 22 364.

For jobbsøkere

Helsepartner Omsorg er en attraktiv arbeidsgiver og tar godt vare på våre medarbeidere. Det trygt, spennende og enkelt å være medarbeider hos oss:

  1. Fleksibelt gjennom vaktplansystem hvor du du kan by på vakter og se dine vaktlister.
  2. Ryddige forhold gjennom personalsystem med personalmappe og elektronisk registrering av fri, ferie og sykefravær.
  3. Konkurransedyktig lønn, tilpasset turnus og pensjonsforsikring.
  4. For tilreisende vikarer dekkes reise til oppdragssted, samt at vi tilbyr rimelig bosted og vakttelefon kl 7-23 dersom noe akutt skulle oppstå på jobb for oss.
  5. Spennende oppdrag og meningsfylte arbeidshverdager i en magisk landsdel.

jobbnorge.no kan du finne oversikt over ledige stillinger i Helsepartner Omsorg.

Ta kontakt