Velkommen til en bedre hverdag med Helsepartner Rehabilitering

Helsepartner Rehabilitering tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering ved våre to senter i Skibotn og Alta. Hos oss er du i sentrum gjennom medvirkning og innflytelse. Vi jobber sammen med deg for å nå dine mål. Vi tenker helhetlig og konsentrerer oss om de ressursene og mulighetene du har i din livssituasjon. Vårt mål er at rehabiliteringen skal gi deg bedre funksjons- og mestringsevne. Dette bidrar til økt livskvalitet og selvstendighet i dagliglivet.

Hos oss får du individuell oppfølging og gruppetrening. Sammen med deg utvikler vi en tilpasset rehabiliteringsplan. Vi bruker aktiviteter innen friluftsliv, basseng, stavgang, klatring, hundekjøring, ridning, styrketrening og avspenning. Naturen er en viktig del av behandlingsopplegget hos oss, og vi har nærhet til flotte turområder.

Våre 80 medarbeidere har lang erfaring og spisskompetanse innen rehabilitering. Det sikrer at du har varig effekt av ditt dag- eller døgnopphold. Våre medarbeidere jobber i et tverrfaglig miljø bestående av fysioterapeuter, sykepleiere, psykiatrisk sykepleier, psykomotorisk fysioterapeut, psykolog, ernæringsfysiolog ortoped, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom, sykepleier, hjelpepleier, idrettspedagog, ernæringsfysiolog, logoped, lege kokker, kjøkkenpersonale, renholdere og administrativt ansatte.

 • Rehabilitering i Alta

  Vårt rehabiliteringssenter i Alta har drevet spesialisert rehabilitering siden 1999. Vi er et moderne senter i hjertet av Alta sentrum. Innenfor alle våre rehabiliteringstjenester setter vi deg i sentrum, vi utarbeider sammen mål for ditt opphold og en plan for hvordan vi skal nå denne.

  Finn ut mer
 • Rehabilitering i Skibotn

  Vårt rehabiliteringssenter i Skibotn har drevet spesialisert rehabilitering siden 1980. Vi tilbyr rehabilitering innen hjerte- og lungesykdom, lungekreft og overvekt. Et opphold hos oss gir deg bedre funksjonsnivå med varig effekt.

  Finn ut mer
 • Digital egenregistrering

  Du som skal til rehabiliteringsopphold hos Helsepartner Rehabilitering (HPR) i Alta eller Skibotn får muligheten til å fylle ut kartleggingsskjema via innlogging på en digital nettportal.

  Digital egenregistrering gjør det enklere for deg å gi oss informasjon slik at vi kan hjelpe deg, og i samarbeid med dine behandlere, forme et helhetlig rehabiliteringsforløp.

  Du vil etter en fastlagt plan motta SMS med innloggingslenke til vår nettbaserte løsning for egenregistrering. Innlogging skjer via ID-porten. Skjema fylles ut på en sikker nettportal, levert av vår underleverandør CheckWare.

  Du kan logge inn fra en smarttelefon, nettbrett eller en PC. Etter innlogging kommer du direkte til spørsmålene, svarene dine lagres fortløpende. Dersom du må avbryte, kan du fortsette besvarelsen senere. Når du er ferdig, trykker du «lever». Du vil motta et nytt varsel på SMS når det er tid for ny egenregistrering.

  Ved avslutning av oppholdet vil det bli sendt ut en ny skjemapakke med blant annet brukerevalueringsskjema PasOpp. Dette skjema blir behandlet anonymt, og blir brukt til kvalitetsforbedrende arbeid hos HPR.

  Lenke til innlogging for digital egenregistrering: https://login2.checkwareonline.com/v2/hpnn/respondent/

  Hvis det er spørsmål eller problemer med løsningen, ta kontakt.

  Alta: tlf 976 00 200S – Skibotn: tlf 777 15 900

Hvordan velge oss?

Søknadsprosess – offentlig finansiert

 • Vi har kontrakt med Helse Nord RHF med dag- og døgntilbud innenfor mange hovedytelser.
 • Innsøking skjer fra sykehus, fastlege eller spesialist til Regional vurderingsenhet ved UNN.
 • For mer informasjon til deg eller til behandler: Les her.

Rehabilitering innen sykelig overvekt

 • Du må henvises fra fastlege til utredning på ditt lokalsykehus. De fleste sykehus har et senter for sykelig overvekt (SSO). På SSO vil du som regel få samtale med lege og sykepleier, samt delta på lærings- og mestringskurs.

Søknadsprosess – privat finansiert / forsikring

 • Ta direkte kontakt ved vårt inntakskontor for mer informasjon, telefon +47 976 00 200

Praktisk informasjon

 • Rehabiliteringen foregår i all hovedsak på dagtid mellom kl. 08:00 og 15:30.
 • Dersom du bor hos oss under oppholdet, vil du disponere enerom med bad
 • Når du er hos oss, har du tilgang på treningsrom, badstue, svømmebasseng, gymsal og glasspaviljong. Vi låner gjerne ut elsykler, sykler, sparker, turutstyr og tilbyr sosialt samvær med andre
 • Vi har døgnbemanning
 • Våre senter er fri for rus, røyk og parfyme
 • Pårørende er velkommen til å delta under hele eller deler av oppholdet hos oss

Pasientklage

Det hender at noe går galt under pasientbehandling ved møte med helsetjenesten. Noen pasienter opplever å bli skadet, andre opplever å bli møtt på en dårlig måte. Andre igjen opplever andre forhold som de reagerer på i møtet med helsetjenesten.

Dersom du ønsker å klage, kan du lese mer om det på helsenorge.no

Helsepartner Rehabilitering er gjennom avtalen med Helse Nord en del av Norsk Pasientskadeerstatning. https://www.helsenorge.no/klage-og-erstatning/