Velkommen til Helsepartner Rehabilitering i Skibotn

Vårt rehabiliteringssenter i Skibotn har drevet spesialisert rehabilitering siden 1980. Vi tilbyr rehabilitering innen hjerte- og lungesykdom, lungekreft og overvekt. Et opphold hos oss gir deg bedre funksjonsnivå med varig effekt.

Senteret ligger i Skibotn i Storfjord kommune i Nord-Troms. Området rundt oss er perfekt for rekreasjon, ro og fine turer. Skibotn er et lite sted som gir deg lett oversikt i nærområdet, og ro til å konsentrere deg om rehabiliteringen.

Klikk her for å lese: «Informasjon om digital egenregistrering.»

 • Hjerterehabilitering

  Hjerterehabilitering gir økt arbeidskapasitet, bedre livskvalitet og mestring, og kan være like viktig som medikamenter. Gjennom bevisstgjøring av egen livsstil reduseres risikoen for ny hjertesykdom og for en bedre hverdag. Hjerterehabiliteringen foregår i nært samarbeid med kardiolog.

  Hjerterehabiliteringen passer for deg som:

  • er hjerteoperert
  • har hatt hjerteinfarkt
  • har stabil angina pectoris

  Du kan komme på rehabilitering tidligst åtte uker etter at du har blitt operert eller har hatt et infarkt.

  NB!

  Trenger du hjerterehabilitering eller venter du på tilbud fra andre sentre har du nå sjansen til raskere oppfølging.

  Vi har ledig kapasitet på kurs med oppstart 20.09.23 og 15.10.23. Søknad sendes via spesialist eller fastlege til regional vurderingsenhet som tildeler eventuell plass.

  Vår inntaksansvarlig Marit kan også kontaktes på tlf.  458 43 265 om du har spørsmål om vårt tilbud.

 • Lunge- og lungekreftrehabilitering

  Tilbudet retter seg mot deg som har lungekreft, kols eller andre luftveislidelser. Rehabiliteringsoppholdet gir deg ny kunnskap om lungesykdom, riktig bruk av medisiner og fysisk aktivitet. Grunnpilarene er fysisk aktivitet, kosthold, psykisk helse og røykeslutt. Tilbudet ledes av sykepleiere, fysioterapeuter, psykolog, lege, lungelege og ernæringsfysiolog.

 • Overvektsrehabilitering

  Vi tilbyr opptrening og livsstilsbehandling i samarbeid med Senter for Sykelig Overvekt ved Universitetssykehuset Nord-Norge etter avtale med Helse Nord.

  Vårt tilbud er for voksne med en kroppsmasseindeks (KMI) over 40 eller KMI over 35 med vektrelatert tilleggssykdom. Målgruppen er de som er motivert til å jobbe med egen livsstil over lengre tid, og som ønsker å jobbe målrettet mot et bedre liv.

  Overvektsrehabiliteringen er et gruppebasert døgntilbud med et rehabiliteringsforløp på inntil tre år. Målet er varig livsstilsendring med fokus på hele mennesket, både fysisk, psykisk og sosialt.

Kontakt oss

Adresse: Veiveskrivelse:

Skibotn ligger 12 mil fra flyplassen i Tromsø, 11 mil fra Bardufoss lufthavn og 10 mil fra Sørkjosen lufthavn.

Kontaktdetaljer: +47 777 15 900